logo Disclaimer
Disclaimer

DISCLAIMER

Alle afbeeldingen, foto’s op deze website zijn beschermd met copyrights.
Als leveringsvoorwaarden hanteren we de vooraf met u gemaakte afspraken, in alle andere gevallen hanteren  we de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie , welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005.
De op deze website getoonde informatie wordt door 
Fotografie Twan Wiermans met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Fotografie Twan Wiermans sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of het eventueel niet goed functioneren van de website.